Uzavírka silnice Hanušovice – Staré Město

Důležitá informace pro naše návštěvníky! Od 15.7. – 18.8. 2019 bude po částech uzavřena silnice Hanušovice – Staré Město, a to z důvodů rekonstrukce silnice silnice II/446. Objízdná trasa povede na Brannou – Vikantice – Staré Město. Věříme, že si k nám najdete cestu i přes tuto nepříjemnost. Těší se na Vás celý tým hotelu Sněženka.