Investice hotel Sněženka

Probíhající investice do obnovitelných zdrojů

Vážení hosté,
na našem hotelu v současnosti probíhá realizace investice k zajištění energií prostřednictvím obnovitelných zdrojů:
Tepelné čerpadlo  k zajištění ohřevu vody a vytápění, které nahradí původní kotel na tuhá paliva.
Fotovoltaika pro částečnou dodávku elektřiny.
Omlouváme se tímto za případná omezení, která mohou v souvislosti s realizací investice nastat.
Vedení Horského hotelu Sněženka