Papírenskou manufakturu dal vybudovat v místech bývalého obilního mlýna Jan mladší ze Žerotína v 16. století. Dnes je jednou z posledních evropských svědků starého papírenského řemesla, jediná svého druhu v České republice. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu.

Základní prohlídkový okruh pro návštěvníky je veden nejatraktivnějšími částmi manufaktury. Součástí prohlídkové trasy je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru.

Muzejní expozice věnované dějinám manufakturní a počátkům strojní průmyslové výroby papíru jsou situovány v hlavních historických objektech. Návštěvníkům nabízejí seznámení s historií papíru a jeho výroby od nejstarších dob.

Můžete se zapojit i do některé z nabízených aktivit, vyrobte si na památku třeba vlastní list papíru.

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY