Prudký potok pramení v pohoří Králický Sněžník. Záhy přibírá několik dalších zdrojnic a teče strmým údolím k jihovýchdu až k jihu. Pro Prudký potok jsou na horním toku typické četné přírodní kaskády a menší vodopády.

Podél Prudkého potoka vede turistická cesta ze Žibřidovic na horu Sušinu.

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY