Králická pevnostní oblast je prostorem s nejvyšší koncentrací pozůstatků čs. pevnostního systému z let 1935-1938. Pokud se do Králické pevnostní oblasti vydáte, čeká vás nejen deset muzejí ve zpřístupněných pevnostních objektech, ale také krásná příroda a četné akce, které zde nadšenci pořádají.

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY